Högmässa på Femte söndagen i påsktiden, söndagen 28 april, från domkyrkan

Högmässa på Femte söndagen i påsktiden, söndagen 28 april, från domkyrkan i Karlstad. Dagens tema är: ”Att växa i tro”. Medverkande: Anna Bohlin, domkyrkokaplan, My Andrén, diakon, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist samt domkyrkans kyrkvärdar och kyrkvaktmästare.

Ni ser programmet på Glimt TV kl 10:55 eller här på playsidan via videofönstret nedan: