Högmässa på Den helige Johannes döparens dag, söndagen 23 juni, från domkyrkan

Högmässa på Den helige Johannes döparens dag, söndagen 23 juni, från domkyrkan i Karlstad. Dagens tema är: ”Den Högstes profet”. Medverkande: Anna Bohlin, domkyrkokaplan, Ewa Lindqvist Hotz, domkyrkolektor, My Andrén, diakon, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist samt domkyrkans kyrkvärdar och kyrkvaktmästare.

Ni ser programmet på Glimt TV kl 10:55 eller här på playsidan via videofönstret nedan: