Gudstjänst på Första söndagen i fastan, 21 februari, från domkyrkan

Gudstjänst på Första söndagen i fastan, 21 februari, från domkyrkan i Karlstad. Tema: ”Prövningens stund”. Medverkande: präst, Anne Mette Buhl Skovsted, diakon, Lasse Söderberg, domkyrkokantor Eneken Berglund samt kyrkvärdarna Karl-Gustav Strid och Margareta Strid.

Ni kan se programmet i efterhand här på playsidan via videolänken nedan: