Diakonvigningsmässa på Första söndagen efter trefaldighet, 11 juni, från domkyrkan

Diakonvigningsmässa på Första söndagen efter trefaldighet, 11 juni, från domkyrkan i Karlstad. Till diakon vigs Johanna Reisdorff. Diakonvigningen förrättas av biskop Sören Dalevi. Övriga medverkande: Charlie Boström, Angelina Bergman, Svenska kyrkans unga, Margareta Strid, Karl-Gustav Strid, Kerstin Martinson, kyrkvärdar, Ingela Stålhandske, notarie, Eva Gelang, Karin Lövestam-Öberg, diakoner, Eva Persson, stiftsdiakon, Anna Fredricksson, biskopsadjunkt, Mari Åhrström, rekryteringsadjunkt, Pernilla Rosin, kyrkoherde, Kerstin Almegård, domkyrkokaplan, Dan Fredriksson, domprost, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist, blåsare från Bordesholm och Lübeck, Nordkirche, Tyskland samt kör och kyrkvaktmästare.

Ni ser programmet kl 10:55 på Glimt TV (via Sappa, Telia och Tele2) eller här på playsidan via videofönstret nedan: