Diakonvigning- och prästmottagningsmässa, 12 juni, från domkyrkan

Diakonvigning- och prästmottagningsmässa på Heliga trefaldighetsdag, 12 juni, från domkyrkan.

Till diakoner vigs: Inger Bäcker och Christina Snell.

Som präst i Svenska kyrkan mottas: Sophia Paulsson Sjödin, Helena Fhager och Vincent Ihlberg.

Prästvigning och mottagning förrättas av: Biskop Sören Dalevi.

Assistenter: Domprost Harald Cohén, Kontraktsprost Andreas Widekärr, Kyrkoherde Willy Hjalmarsson, Kyrkoherde Charlotte Mackenrott, Kyrkoherde Anna Fredricksson, Domkyrkokaplan Kerstin Almegård, Diakon Karin Lövestam-Öberg, Rekryteringsadjunkt Carl Wessmark, Stiftsdiakon Eva Persson, Notarie Ingela Stålhandske, Svenska kyrkans utbildningsinstitut Ella-Britt Eriksson, Vigningsassistent Maria Zetterlund, Vigningsassistent Marie Johansson, Mottagningsassistent Gunilla Sjöö, Mottagningsassistent Anna Gustafsson, Mottagningsassistent Peter Albertsson.

Medverkar gör också: Kören Con Brio under ledning av Kerstin Wallmyr, Domkyrkans brassensemble och Domkyrkoorganist Jörgen Martinson.

Ni ser programmet kl 10:57 på Glimt TV (via Sappa, Telia och Tele2 f.d. Comhem) eller här på playsidan via videofönstret nedan: