• Barn i kemikaliedjungeln
  • Barn i kemikaliedjungeln

Barn i kemikaliedjungeln

Madeleine Limé från företaget Ekoleko berättar i en kort föreläsning om vilka ohälsosamma kemikalier som kan finnas i barnprodukter. Från Barnmässans lilla scen den 20 mars.