Högmässa på Midfastosöndagen, söndagen 10 mars, från domkyrkan

Högmässa på Midfastosöndagen, söndagen 10 mars, från domkyrkan i Karlstad. Dagens tema är: ”Livets bröd”. Medverkande: Åsa Bergsten, präst, Miriam Pettersson, diakon, Cecilia Hardestam, diakon, Ulrika Wiström, kantor, Fågelvikskören, Yumiko Katayama, flöjt, Sisters United samt domkyrkans kyrkvärdar och kyrkvaktmästare.

Ni ser programmet kl 10:55 här på playsidan via videofönstret nedan: