Högmässa på Heliga trefaldighets dag, söndagen 26 maj, från domkyrkan

Högmässa på Heliga trefaldighets dag, söndagen 26 maj, från domkyrkan i Karlstad. Dagens tema är: ”Gud – Fader, Son och Ande””. Medverkande: Dan Fredriksson, domprost, Anna Bohlin, domkyrkokaplan, My Andrén, diakon, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist, Ensemble under ledning av Anna Rydberg samt domkyrkans kyrkvärdar och kyrkvaktmästare.

Ni ser programmet på Glimt TV kl 10:55 eller här på playsidan via videofönstret nedan: