Högmässa från domkyrkan

Högmässa på pingstdagen från Karlstads domkyrka söndagen den 31 maj 2020.