Diakonvigningsmässa på andra söndagen efter trefaldighet, 13 juni, från domkyrkan

Till diakoner vigs Jonna Karlsson och Barbro Wikström. Diakonvigningen förrättas av biskop Sören Dalevi. Assistenter: domprost Harald Cohén, diakon Karin Lövestam Öberg, domkyrkokaplan Kerstin Almegård, rekryteringsadjunkt Carl Wessmark, kyrkoherde Thomas Pfitzinger-Drewes, kyrkoherde Lars Olsson, stiftsdiakon Eva Persson, vigningsassistent Åsa Bergsten och vigningsassistent Carina Arpi. Medverkar gör också domkyrkoorganist Jörgen Martinson och Kjell-Erik Paulsrud, trumpet.

Ni ser programmet kl 10:57 på Glimt TV (via Sappa, Telia och Tele2 f.d. Comhem) eller här på playsidan via videofönstret nedan: