Sport: Löpbanorna på Sola arena läggs just nu (15 maj)