Kultur: Tor Cedermans första galleriutställning (29 sep)