Kultur: Hertha Hansons ”Skuggmarker” på Galleri Mats Bergman (28 apr)