Högmässa på Åttonde söndagen efter trefaldighet (7 aug)